பவர் டிவைடர்/ஸ்ப்ளிட்டர்

பவர் ஸ்ப்ளிட்டர், பவர் டிவைடர் அல்லது பவர் காம்பினர் எனப் பெயரிடப்பட்டது, இது ஒரே வகை RF செயலற்ற கூறுகள், 2 வழி, 3 வழி, 4 வழி, 5 வழி, 6 வழி, 8 வழி, 12 வழி, 16 வழி எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.RF செயலற்ற கூறுகளின் உற்பத்தியாளராக, Jingxin வணிக மற்றும் இராணுவ பயன்பாடுகளுக்காக DC-50GHz இலிருந்து பரந்த அளவிலான தூள் வகுப்பியைக் கொண்டுள்ளது, இது வாடிக்கையாளரின் தேவையாக ODM/OEM பவர் டிவைடராகவும் இருக்கும்.